مدیران آنلاین: 0
داوران آنلاین: 0
کاربران آنلاین: 0
کاربران میهمان: 20
تعداد بازدیدکنندگان: 4477
شورای سیاستگذاری
اعضای شورای سیاستگذاری

دکتر عسگریان ابیانه
دکتر حقی فام
دکتر مقدم
مهندس طاهریان فر
مهندس خودنیا
مهندس شریفی پور
دکتر عزیزی
مهندس حسینی
مدیران عامل شرکت های توزیع برق و انجمن صنفی کارفرمایی شرکت های توزیعکلیه ی حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به انجمن مهندسین برق و الکترونیک شاخه لرستان می باشد.