مدیران آنلاین: 0
داوران آنلاین: 0
کاربران آنلاین: 0
کاربران میهمان: 123
تعداد بازدیدکنندگان: 108466
کمیته علمی

لیست اعضای کمیته علمی              

ردیف

نام و نام خانوادگی

نام دانشگاه  یا سازمان محل خدمت

1

دکتر محمود فتوحی فیروزآباد

دانشگاه صنعتی شریف

2

دکتر سعید افشارنیا

دانشگاه تهران

3

آقای دکتر حسن غفوری فرد

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

4

دکتر حیدر علی طالبی

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

5

آقای دکتر گئورک قره پتیان

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

6

دکتر حسین عسکریان ابیانه

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

7

دکتر بهروز وحیدی

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

8

دکتر شهرام منتظر کوهساری

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

9

دکتر مهرداد عابدی

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

10

دکتر سید حمید فتحی

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

11

دکتر سید حسین حسینیان

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

12

دکتر سید محمد شهرتاش

دانشگاه علم و صنعت ایران

13

دکتر مسعود علی اکبر گلکار

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

14

دکتر محسن پارسا مقدم

دانشگاه تربیت مدرس

15

دکتر محمود رضا حقی فام

دانشگاه تربیت مدرس

16

دکتر علیرضا فریدونیان

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

17

دکتر محمود جورابیان

دانشگاه شهید چمران اهواز

18

دکتر مسعود رشیدی نژاد

دانشگاه شهید باهنر کرمان

19

دکتر مجتبی خدرزاده

دانشگاه شهید بهشتی

20

دکتر محمودرضا شاکرمی

دانشگاه لرستان

21

دکتر سید مسعود برکاتی

دانشگاه سیستان و بلوچستان

22

دکتر اسمعیل رک رک

دانشگاه لرستان

23

دکتر جواد علمایی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

24

دکتر شهرام جوادی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

25

دکتر امین الهیاری

موسسه آموزش عالی آفرینش بروجرد

26

مهندس امین سامانفر

دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد

27

مهندس فریدون خودنیا

مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان لرستان

28

مهندس ابراهیم شریفی پور

مدیر دفتر تحقیقات شرکت توزیع نیروی برق لرستان

29

مهندس میثم شمسه

معاون حراست شرکت توزیع نیروی برق لرستان

30

دکتر افشین روشن میلانی

مدیرعامل برق منطقه ای آذربایجان

31

مهندس غلامرضا خوش خلق

مدیرعامل برق منطقه ای تهران

32

مهندس محمد موسوی زاده

مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق سمنان

33

مهندس علی اکبر صباغ

مدیرعامل برق منطقه ای سمنان

34

مهندس ناصر اسکندری

شرکت توزیع نیروی برق استان البرز

35

مهندس کرم رضایی

مشاور مدیرعامل شرکت توانیر در امور شرکت های توزیع برق

36

مهندس امین شاکری

مشاور شرکت توزیع نیروی برق استان تهران

37

مهندس سید اعتضاد مقیمی

مسئول بخش HSE توانیر

38

مهندس محمد اله داد

مديرعامل شرکت توزيع نيروی برق استان مرکزی

39

مهندس سعید مهذب ترابی

مدیرعامل قدس نیرو

40

مهندس پرویز غیاث الدین

دبیر سندیکای شرکت های تولید کننده برق

41

مهندس مجتبی طاهریانفر

عضو هیات مدیره انجمن برق و الکترونیک ایران

42

مهندس سید محمد هاشمی

دبیر انجمن صنفی کارفرمایی شرکتهای توزیع نیروی برق ایران

43

مهندس مجید خطیبی

مدیر دفتر تحقیقات برق منطقه ای سمنان

44

مهندس عبدالوحید مهدوی نیا

مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان

45

مهندس هادی مدقق

مدیرکل دفتر مدیریت مصرف و خدمات مشترکین شرکت توانیر

46

دکتر سید حمید حسینی

عضو اتاق بازرگانی ایران

47

مهندس عزیز آقازاده

مدیر دفتر تحقیقات شرکت توزیع نیروی برق استان تهران

48

مهندس امیر فیلی

مسئول روابط عمومی انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران

کلیه ی حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به انجمن مهندسین برق و الکترونیک شاخه لرستان می باشد.