مدیران آنلاین: 0
داوران آنلاین: 0
کاربران آنلاین: 0
کاربران میهمان: 122
تعداد بازدیدکنندگان: 108436
کمیته اجرایی

کمیته اجرایی

ارگان محل خدمت

سمت

نام ونام خانوادگی

شرکت توزیع نیروی برق استان لرستان

رییس کمیته اجرایی

فریدون خودنیا

شرکت توزیع نیروی برق استان لرستان

عضو کمیته اجرایی
و مسئول حراست کنفرانس

مهدی حیدری زاد

شرکت توزیع نیروی برق استان لرستان

دبیر کمیته اجرایی

ابراهیم شریفی پور

انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران

عضو و مشاور کمیته اجرایی

مجتبی طاهریانفر

شرکت توزیع نیروی برق استان لرستان

عضو کمیته اجرایی و مسئول IT  کنفرانس

میثم شمسه

انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران

عضو کمیته اجرایی و پشتیبانی کنفرانس

امیر فیلی

شرکت توزیع نیروی برق استان لرستان

عضو کمیته اجرایی و مسئول اسکان

مجید امرایی

انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران شاخه لرستان

عضو کمیته اجرایی

عبد الحسین فیلی

شرکت توزیع نیروی برق استان لرستان

عضو کمیته اجرایی

صادق آهو قلندری

شرکت توزیع نیروی برق استان لرستان

عضو کمیته اجرایی و مسئول برگزاری
کارگاه های آموزشی و نشست های تخصصی

بهمن توان

شرکت توزیع نیروی برق استان لرستان

عضو کمیته اجرایی

محمد اسکندری

شرکت توزیع نیروی برق استان لرستان

عضو کمیته اجرایی

جعفر خودنیا
کلیه ی حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به انجمن مهندسین برق و الکترونیک شاخه لرستان می باشد.