مدیران آنلاین: 0
داوران آنلاین: 0
کاربران آنلاین: 0
کاربران میهمان: 121
تعداد بازدیدکنندگان: 108546
سخنران کلیدی

رزومه
پروفسور گئورگ قره پتیان

اطلاعات شخصی :
نام: گئورک قره پتيان
موقعیت: استاد تمام مهندسی برق دانشگاه امیرکبیر
ایمیل : grptian@aut.ac.ir
سایت : http://ele.aut.ac.ir/~gharehpetian

استاد نمونه کشور 1387
در زمره یک درصد از دانشمندان و نخبگان علمی جهان 2015-2017
رتبه یک گرنت پژوهشی اساتید
دانشگاه صنعتی امیر کبیر 1395-1397
دانشکده مهندسی برق 1385 - 1397
رزومه
پروفسور محمودرضا حقی فام

اطلاعات شخصی :
نام: محمود رضا حقی فام
موقعیت: پروفسور در سیستم های قدرت
ایمیل : haghifam@modares.ac.ir یا haghifam.mr@google.com
آدرس پستی: دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه تربیت مدرس
صندوق پستی 14115-143، تهران، ایران
شماره تلفن: 82884347-21-0098

زمینه های تخصص و پژوهش های علمی
· سیستم عامل توزیع برق و اتوماسیون
· قابلیت اطمینان سیستم
· مدیریت دارایی در سیستم های توزیع برق

تجربه علمی
· استاد کامل دانشگاه تربیت مدرس، ژوئن 2006 تا کنون
· دانشیار، دانشگاه تربیت مدرس، مه 2002 تا ژوئن 2006
· استاديار، دانشگاه تربيت مدرس، sept.1995 - مه 2002
· بازدید پروفسور، 2001، IAEW ، RWTH ، آلمان (بورس تحصیلی DAAD)
· پروفسور بازدید کننده، 2004، دانشگاه کالگری، کانادا
· بازدید پروفسور به عنوان بورس الکساندر فون هومبولت پژوهش، IAEW ، RWTH ،
· آلمان، 2006

تجارب صنعتی :
به عنوان مدیر در بیش از 40 پروژه صنعتی در قابلیت اطمینان سیستم برق، برق
. مهندسی توزیع، کنترل توان راکتیو .
· مشاور ارشد در مدیریت انرژی انتقال و توزیع برق ایران
شرکت (شرکت تهویه)، شرکت مدیریت شبکه Grid (IGMC) و منطقه ای
شرکت های توزیع برق در ایران

انتشارات
· هفت کتاب فنی
· بیش از 100 مقاله مجله بین المللی
· بیش از 250 مقاله کنفرانس
· بیش از 50 گزارش فنی

عضویت
· عضو ارشد IEEE
· افسر ارتباطات صنعتی، بخش IEEE ایران
· محقق دانشگاه الکساندر فون هومبولت

جوایز و افتخارات

· استاد برجسته دانشگاه تربیت مدرس، 2000
· استاد برجسته دانشگاه تربیت مدرس، 1382
· بهترین تحقیقات سالانه کاربردی در دانشگاه تربیت مدرس، 1380
· بهترین تحقیقات کاربردی سالانه در دانشگاه تربیت مدرس، 1383
بورس تحصیلی DAAD برای تحقیق در آلمان، 2000 و 2004 ادامه دارد
· الکساندر فون هومبولت پژوهشگر، آلمان، 2006
پروفسور محمودرضا حقی فام

اطلاعات شخصی :
نام: محمود رضا حقی فام
موقعیت: پروفسور در سیستم های قدرت
ایمیل : haghifam@modares.ac.ir یا haghifam.mr@google.com
آدرس پستی: دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه تربیت مدرس
صندوق پستی 14115-143، تهران، ایران
شماره تلفن: 82884347-21-0098


کلیه ی حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به انجمن مهندسین برق و الکترونیک شاخه لرستان می باشد.