مدیران آنلاین: 0
داوران آنلاین: 0
کاربران آنلاین: 0
کاربران میهمان: 120
تعداد بازدیدکنندگان: 108433
آمار و گزارشات


عنوان همایش

تاریخ و محل برگزاری

مجری

تعداد مقالات پذیرفته شده

۱

اولین کنفرانس توزیع برق

۱۳۷۰- بندرانزلی

شرکت برق منطقه ای گیلان

۳۷

۲

دومین کنفرانس توزیع برق

۱۳۷۱ - اصفهان

شرکت برق منطقه ای اصفهان

۶۲

۳

سومین کنفرانس توزیع برق

۱۳۷۲ - تبریز

شرکت برق منطقه ای فارس

۶۲

۴

چهارمین کنفرانس توزیع برق

۱۳۷۳ - بندرعباس

شرکت برق منطقه ای هرمزگان

۴۱

۵

پنجمین کنفرانس توزیع برق

۱۳۷۴ - مشهد

شرکت توزیع نیروی برق مشهد

۶۵

۶

ششمین کنفرانس توزیع برق

۱۳۷۵ - بابلسر

شرکت توزیع نیروی برق مازندران

۶۹

۷

هفتمین کنفرانس توزیع برق

۱۳۸۱ - تهران

شرکت توزیع نیروی برق تهران

۷۴

۸

هشتمین کنفرانس توزیع برق

۱۳۸۲ - تهران

شرکت توزیع نیروی برق تهران

۷۸

۹

نهمین کنفرانس توزیع برق

۱۳۸۳ - زنجان

شرکت توزیع نیروی برق زنجان

۱۲۲

۱۰

دهمین کنفرانس توزیع برق

۱۳۸۴ - تبریز

شرکت توزیع نیروی برق تبریز

۸۰

۱۱

یازدهمین کنفرانس توزیع برق

۱۳۸۵ - محمودآباد

شرکت توزیع نیروی برق مازندران

۵۷

۱۲

دوازدهمین کنفرانس توزیع برق

۱۳۸۶ - تهران

شرکت توزیع نیروی برق تهران

۶۳

۱۳

سیزدهمین کنفرانس توزیع برق

۱۳۸۷ - زیباکنار

شرکت توزیع نیروی برق گیلان

۱۰۰

۱۴

چهاردهمین کنفرانس توزیع برق

۱۳۸۸ - کرمان

شرکت توزیع نیروی برق کرمان

۱۵۵

۱۵

پانزدهمین کنفرانس توزیع برق

۱۳۸۹ - تهران

شرکت توزیع نیروی برق تهران

۱۶۹

۱۶

شانزدهین کنفرانس توزیع برق

۱۳۹۰ - بندرعباس

شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان

۱۸۹

۱۷

هفدهمین کنفرانس توزیع برق

۱۳۹۱ - تهران

شرکت توزیع نیروی برق تهران

۲۲۸

۱۸

هجدهمین کنفرانس توزیع برق

۱۳۹۲ - کرمانشاه

شرکت توزیع نیروی برق کرمانشاه

۲۵۵

۱۹

نوزدهمین کنفرانس توزیع برق

۱۳۹۳ - تهران

شرکت توزیع نیروی برق تهران

۲۷۵

۲۰

بیستمین کنفرانس توزیع برق

۱۳۹۴ - زاهدان

شرکت توزیع نیروی برق
سیستان و بلوچستان

۳۲۳

۲۱

بیست و یکمین کنفرانس توزیع برق

۱۳۹۵ - کرج

شرکت توزیع نیروی برق البرز

۴۴۲

۲۲

بیست و دومین کنفرانس توزیع برق

۱۳۹۶ سمنان

شرکت توزیع نیروی برق سمنان

۳۳۶
کلیه ی حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به انجمن مهندسین برق و الکترونیک شاخه لرستان می باشد.